AB Belgeleri

 
    Kopenhag Kriterleri  
  1. Uyum Paketi
  2. Uyum Paketi
  3. Uyum Paketi
  4. Uyum Paketi
  5. Uyum Paketi
  6. Uyum Paketi
  7. Uyum Paketi

   Anayasalar

 
    1876 Kanuni Esasi  
  1921 Anayasası
  1924 Anayasası
  1961 Anayasası
  1982 Anayasası

   Tarihi Belgeler

 
    Magna Carta  
  Sened-i İttifak
  Misak-ı Milli
  Lozan Barış Antlaşması
  Hammurabi Kanunları
  Atatürk'ün Nutku
  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
  Çocuk Hakları Sözleşmesi
Not: Arşivimize bilgi yüklenilmesine devam edilmektedir.
Her hakkı saklıdır. Abchukuk ©2001-2004