www.abchukuk.com

abchukuk

Bugün:
  

Borsa | Hukuk Programları | Makaleler | Gerekli Adresler | Yararlı Linkler | Güncel Hukuk

  CEZA HUKUKU KONULARI
Temel Para Cezaları (YTL)
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yorumu Meselesi
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Uzlaşma Müessesesi
Hukuka Uygunluk Nedenleri
Tutuklama Nedenleri
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Fail
İsnat Yeteneği
İsnat Yeteneğini Azaltan Veya Kaldıran Nedenler
Suçluların Geri Verilmesi
Müsadere
Adli Kontrol
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Denetimli Serbestlik
Güvenlik Tedbirleri
Silahtan Sayılanlar
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
Cinsel Suçlar
Şerefe Karşı Suçlar (Hakaret)
Ceza Hukuku Genel Hükümler 1
Ceza Hukuku Genel Hükümler 2
Ceza Hukuku Genel Hükümler 3
Ceza Hukuku Genel Hükümler 4
Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışması
  TEMEL CEZA KANUNLARI
5237 Sayılı Türk Ceza Yasası
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Yasası
5326 Sayılı Kabahatler Yasası
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu
353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu
2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (Karapara)
765 Sayılı Türk Ceza Yasası (Mülga)
1412 Sayılı CMUK (Mülga)
647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun (Mülga)

Her hakkı saklıdır. Abchukuk ©2001-2007