www.abchukuk.com

abchukuk

Bugün:
  

Borsa | Hukuk Programları | Makaleler | Gerekli Adresler | Yararlı Linkler | Güncel Hukuk

  SEÇİM HUKUKU KONULARI
Yüksek Seçim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Yüksek Seçim Kurulu Tarihçesi
Seçim Suçları ve Cezaları
Yüksek Seçim Kurulu İlke Kararları
Sandık Seçmen Listelerine İtiraz
Siyasi Partiler
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü
Seçim Sonuçları
Seçmen Bilgi Sorgulama
Genel Seçim İstatistikleri
Yerleşim Bilgileri
Seçmen Listelerine Yeni Kaydolacaklar
Seçmen Kayıt Formu
İkametgah Değişikliği
Siyasi Parti Kapatma Davaları
Seçmen Bilgilerinde Değişiklik ve Düzeltmeler
Seçim Tarihleri
Ölenlerin ve Yasaklıların Sandık Seçmen Listesinden Kaydının Silinmesi
  MEVZUAT
298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak. K.
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu
403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak. K.
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu
3984 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayınları Hakkında Kanun
3376 Sayılı Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun
Plebisitte Seçmenlerin Oylarına Başvurma Usul ve Şartlarına Dair Genelge
2002-00235 Sayılı Genelge
Genelgeler
Yönetmelikler

Her hakkı saklıdır. Abchukuk ©2001-2007