En iyi hukuk rehberi

Borsa | Hukuk Programları | Makaleler | Gerekli Adresler | Yararlı Linkler | Güncel Hukuk

TEMEL YASALAR
09.11.1982    2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
01.06.2005    5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
01.06.2005    5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
08.12.2001    4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu
08.05.1926    818 Sayılı Borçlar Kanunu
09.07.1956    6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
10.06.2003    4857 Sayılı İş Kanunu
23.01.2004    5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
24.10.2003    4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
06.11.1981    2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (YÖK)
27.02.2003    4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu
20.01.1982    2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
26.02.1983    2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu
15.06.1930    1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu
26.10.1963    353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu
18.10.2006    5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (Karapara)
04.01.1961    213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
18.06.1927    1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
01.11.2005    5411 Sayılı Bankacılık Kanunu
19.03.1969    1136 Sayılı Avukatlık Yasası
19.02.1959    7201 Sayılı Tebligat Kanunu
03.07.2005    5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
01.06.2005    5326 Sayılı Kabahatler Yasası
19.06.1932    2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
04.12.1999    4483 Sayılı Memurların Yargılanması Hakkında Kanun
08.11.1983    2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
09.10.1987    3402 Sayılı Kadastro Kanunu
01.06.1955    6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
08.09.1995    4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
17.07.1964    492 Sayılı Harçlar Kanunu
30.07.1981    2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
01.01.1984    2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
23.07.1965    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
29.07.1964    506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
14.09.1971    1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu
                   Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatı
                   TBMM'de Kabul Edilen Tüm Kanunları sorgulama
Her hakkı saklıdır. Abchukuk ©2001- 2007