KİTAP TANITIMI


"SON DEĞİŞİKLİKLERLE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ UYGULAMALI VE YORUMLU CEZA MUHAKEMESİ KANUNU"

Osman YAŞAR - Yargıtay Üyesi

Uygulamalı Ve Yorumlu 5271 Sayılı Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu Değerli Hukukçular;

Bilindiği gibi yetmişaltı yıl süreyle uygulanan CMUK.,1 Haziran 2005 de yürürlükten kalkmış ve yerini CMK.una bırakmış olacaktır. Yeni kanunun uygulamasında, duraksamaların olacağı ve ciddi sorunların çıkabileceği düşünülmektedir.

Bundan hareketle, “Uygulamalı ve Yorumlu Ceza Muhakemesi Kanunu” kitabımızı hazırlamış bulunuyoruz. Kitapta;

a- Kanun maddelerinin gerekçelerine yer verilmiştir.

b- Bir kaçı dışında, maddelerin açıklaması ve yorumları yapılmıştır. Bu bağlamda, önceki “Ceza Yargılaması Yasası” kitabımızdan, kanunun taslağı üzerinde iki yılı aşkın süreyle yaptığımız çalışmalardan ve Yargıtayı temsilen katıldığımız TBMM. Adalet Komisyonu ile özellikle bilim ve alt komisyonları müzakerelerinden yararlanılmıştır.

c- Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Daire kararları bir düzen içinde eklenilmiştir. Yeni kanuna ait içtihatlar, eskileri temel alınarak, ancak yıllar sonra oluşabileceğinden geçersiz olanla içtihatları ayıklayıp, geçerli olanları seçerek faydalanma yoluna gidilmiştir. İçtihatlar büyük oranda özetlenmiştir.

d- Anayasa ve uluslararası anlaşmalarla uygulamayı kabul ettiğimiz AİHM. Kararları, ilgili maddelere yerleştirilmiştir.

e- Dilekçeler, yazışmalar, duruşma ve karar örneklerine yer verilmiştir. Özellikle yeni CMK.una uygun olarak; uygulamalı yargılamaya ilişkin duruşma tutanağı, hüküm fıkrası ve gerekçeli karar örnekleri hazırlanarak değerli Hâkim, C.Savcısı ve Avukatların hizmetlerine sunulmuştur.

f- 5353 Sayılı Kanunla yapılan değişikler üzerine kitap yeniden gözden geçirilmiş ve söz konusu değişiklikler ilgili maddelerine işlenerek yorumları yapılmıştır.Kitabın kapağı değiştirilmiştir.

g- Ceza Muhakemesi Kanunuyla ilgili aşağıda yazılı kanun ve yönetmelikler eklenmiştir.
         1- Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun
         2- Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun
         3- Adli Sicil Kanunu
         4- Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
         5- Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
         6- Suç Eşyası Yönetmeliği
         7- Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik
         8- Adli Kolluk Yönetmeliği
         9- Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Kitap, bize veya kitapçılara başvurulması suretiyle edinilebilir.

Saygılarımla.

Kitabın Yazarı: Osman YAŞAR - Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi
Fiyatı: 70 YTL. (70.000.000 TL.)
Not: Hâkim, C.Savcısı, Avukatlara 60 YTL. (60.000.000 TL.)
Telefon: Cep: (505) 367 32 20 veya (532) 583 04 71 İş: 312 425 90 69
Fax: (312) 231 23 66
E-Posta Adresi: rehayasar@hotmail.com
Posta Çeki: Posta Çeki Hesap No: 104250
Banka Hesap No: İş Bankası Ankara-Köroğlu Caddesi Şubesi Hesap No: 4234-0273662
Link: Örnek Bölüm

Kitabın örnek bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kitaptan örnek bölüm görmek için tıklayınız