KİTAP TANITIMI


"Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi"

Dr. Çetin ARSLAN - Bahattin AZİZAĞAOĞLU Yargıtay Cumhuriyet Savcıları

Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi 01.03.1926 tarihinde kabul edilip 13.03.1926 gün ve 320 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 01.07.1926 tarihinde yürürlüğe giren 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 1 Nisan 2005 tarihinde mer'i olmasıyla, 79 yıllık bir uygulamadan sonra yürürlükten kalkacak ve Türk Ceza Hukuku alanında yeni bir dönem başlayacaktır.

Yeni dönemde yüksek mahkeme kararlarının 765 sayılı TCK ile ilgili neredeyse bütün kararları, artık doğrudan yararlanılabilecek bir kaynak olma özelliğini kaybetmiştir. Zira yeni kanun, 765 sayılı TCK'deki bir çok kavram ve/veya kurumu değiştirmiş veya yeni bazı müesseseler getirmiştir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde ceza hukukunun kaynakları arasında doktrinin (öğretinin) önemi oldukça artacak ve hukuk uygulayıcılarına, kanunun yorumu için önemli bir başvuru imkanı oluşturacaktır.

Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Dr. Çetin ARSLAN ve Bahattin AZİZAĞAOĞLU tarafından hazırlanarak "Asil Yayın Dağıtım Ltd.Şti." tarafından basım ve dağıtımı gerçekleştirilen "Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi" isimli eser bu alanda önemli bir boşluğu dolduracak niteliktedir. Gerçekten çalışmaya bakıldığında şu hususlar ön plana çıkmaktadır:

-Her madde yer yer teorik tartışmalara da girilerek aşağıda örneği verilen sistematik izlenerek açıklanmış ve bu yapılırken, gerekçe göz önünde tutulmakla birlikte "madde metni" esas alınmıştır.

-Madde metni altına dipnot olarak 765 sayılı TCK'nin ilgili hükmü/hükümleri yerleştirilmiş ve bu şekilde aynı sayfa içinde her iki kanun metninin incelenebilmesi olanağı sağlanmıştır.

-Yeni kanun açısından güncelliğini yitirmiş olacağından 765 sayılı TCK ile ilgili içtihatlara yer verilmemiştir. -Gerek yeni ve gerekse eski TCK hükümleri baz alınarak ayrıntılı bir mukayese fihristine yer verilmiştir. -Maddenin incelemesi yapılırken öncelikle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile özlü bir mukayese yapılmış ve bu mukayesede sanık veya mahkum açısından lehe veya aleyhe ortaya çıkabilecek unsur ve ceza değişikliği açıklanmıştır.

Çalışmanın gerek genel, gerekse özel hükümlerinde kullanılan sistematiğin şekli hakkında fikir vermesi açısından kanunun genel hükümler kitabında yer alan "Suçta ve cezada kanunilik ilkesi" başlıklı 2.maddesi ile özel hükümler kitabında yer alan "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" başlıklı 220.maddesi aşağıya alınmıştır.

Kitabın Yazarları: Yargıtay C. Savcısı Dr. Çetin ARSLAN - Yargıtay C. Savcısı Bahattin AZİZAĞAOĞLU

İletişim Adresi: Nevzat Tandoğan Cad. No:2, Kavaklıdere/ANKARA
İletişim Adresi: Asil Yayın Dağıtım Ltd.Şti. - Fevzi Çakmak 1.Sok.No.22/A, Kızılay/ANKARA
Telefon: 0.312.2302880-81
E-Posta Adresi: ycscarslan@yahoo.com - bazizagaoglu@hotmail.com

Düzeltme ve güncellemeler için tıklayınız
Kitaptan örnek bölüm görmek için tıklayınız (Genel Hükümler)
Kitaptan örnek bölüm görmek için tıklayınız (Özel Hükümler)
Bibliyografya

Yazarlar hakkında