KİTAP TANITIMI


"Gerekçeli, Açıklamalı ve İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu"

Haydar EROL - Yargıtay Üyesi

Gerekçeli, Açıklamalı ve İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu Yararlanmanıza sunduğum bu kitap, Türk Ceza Kanununun uygulanmasında, uygulayıcıların çalışmalarına, yardımcı olmak amacını taşıyan bir el kitabıdır.

Madde metinleri ve gerekçelerine, öğretiye, karşılaştırmalı hukuka, Yüksek Mahkeme kararlarına göre, açıklamalar getirilmiştir. Bu yapılırken, akıcı ve anlaşılır bir dil kullanılmış, anlam tekrarlarından kaçınılmıştır. Okuyucunun maddeleri rahatlıkla anlayabilmeleri ve yorumlayabilmeleri çalışmamızın amacı olmuştur.

Kitaba alınan yargısal kararların, tamamına yakını, ilk kez yayınlanmaktadır. Seçimde, Ceza Hukukumuzun ve bu manada yine Türk Ceza Kanununun, temel kavramlarıyla yorumlanmasına yönelik görüşlere, ağırlık verilmiştir. Yeni suç tanımlamalarına ilişkin adli uygulamaların, sonuçlanması ve Yüksek Mahkemelerin görüşlerinin belirlenmesine kadar geçecek sürede, uygulayıcının boşluğa düşmemesi için, kitabımdaki açıklama ve emsal kararların yeni düzenlemelere yön vereceğine inancım tamdır.

Çalışmamız, madde metni, gerekçe, açıklamalar, Yüksek Yargıtayın 2003 yılı eylül ayından başlayan ve 2004 yılının kararları en geniş kapsamda yer almak suretiyle sıralanmış, ayrıca 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu, kitabın sonuna eklenmiştir.

Maddelerin, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun maddelerinde karşılığını bulan numaralan, her madde metninin altına, karşılaştırma olanağı sağlanması açısından yazılmıştır.

Bu kitabın hazırlanmasında; meslektaşlarımın daha önceki yayınlanmış kitaplarıma gösterdikleri, övgü ve yoğun ilgi ve yeni çalışma beklentileri etkili olmuştur.

Bu kitabın, diğer kitaplarım gibi, tüm hukukçulara yararlı olacağım görmek, benim için mutlulukların en büyüğü olacaktır.

Sevgi ve saygılarımla.

Kitabın Yazarı: Haydar EROL - Yargıtay Üyesi
Kitap İsteme Adresi: Atatürk Bulvarı Çiftçi Apt. No: 143/9 Bakanlıklar/ANKARA
Telefon: 0.312.424 15 26 (pbx)
Link: Örnek Bölüm

Kitabın örnek bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kitaptan örnek bölüm görmek için tıklayınız