KİTAP TANITIMI


"Karşılaştırmalı-Açıklamalı-İçtihatlı ve Gerekçeli Yeni Türk Ceza Kanunu ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu"

Tayyar Cem ERALP - Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Karşılaştırmalı-Açıklamalı-İçtihatlı ve Gerekçeli Yeni Türk Ceza Kanunu ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Bu kitap, değerli meslektaşlarımın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunundan yeni Türk Ceza Kanununa geçişini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Benzerliklerin ve farklılıkların kolayca görülebilmesi ve karşılaştırmanın kolayca yapılabilmesi için aynı sayfada, yan yana; hem yeni Türk Ceza Kanunundaki düzenlemeye, hem de 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun , bu maddeyi karşılayan düzenlemesine yer verilmiştir.

Yeni Türk Ceza Kanunundaki düzenlemenin, 765 sayılı kanunda da bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise; hangi maddede düzenlendiği ve benzerliklerin ve farklılıkların neler olduğu aynı sayfada, aynı anda görülebilmekte ve karşılaştırma kolayca yapılabilmektedir. Kitabın bu özelliği , 79 yıldan beri hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan ve bağımsız Türk mahkemelerinde uygulanan 765 sayılı Türk Ceza Kanununun, yerleşmiş görüş ve uygulamalarından yararlanmayı da kolaylaştırmaktadır.

Ayrıca; kanun koyucunun amacının doğru anlaşılmasını sağlamak ve doğru yorum yapabilmek için madde gerekçeleri ve TBMM. . Genel Kurulu Görüşme Tutanakları da kitaba alınmıştır.

Bu kitap, kolayca taşınabilen bir el kitabı olarak düşünülmüş, bu nedenle ; açıklamalar kısa tutulmuştur. Uygulamaya ışık tutabileceği düşünülen çok az sayıda içtihadı birleştirme kararına ve Ceza Genel Kurulu Kararına yer verilmiştir.

Saygılarımla.

Kitabın Yazarı: Tayyar Cem ERALP - Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
E-Posta Adresi: tceme@hotmail.com
Adres: İnönü M. Yargı 2 Sitesi, 1 /7. Batıkent- Ankara, 0505 367 35 10
Ücret: TL.45.000.000
Link: http://www.abchukuk.com/haber/kitapicerik.doc

Kitabın örnek bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kitaptan örnek bölüm görmek için tıklayınız