En iyi hukuk rehberi

Ana Sayfa | Ekonomi | Hukuk Programları | Hukuk-Haber | Hukuk-Mizah | Linkler | Makaleler

- - - ADLİ RAPOR - - -

Sevgili Meslekdaşlarımız; Hepimiz için, yararlı olacağı düşünülerek vücutta oluşabilecek çeşitli lezyonlarla ilgili mutad iştigalden (iş ve güçten) kalma süreleri ve lezyonun kişinin hayatını tehlikeye maruz bırakıp bırakmadığına ilişkin liste aşağıda verilmiştir.

 

 

      LEZYON                                            MUTAD İŞTİGALDEN         HAYATİ TEHLİKE

                                                     KALMA (GÜN)

 

1-DERİ YÜZEYİ

      a) Sıyrık                                                         1-7                              -

      b) Ekimoz ve hematom

                  ı ) Lokal                                             1-7                              -

                  ıı ) Geniş                                            15                               -

      c) Ciltaltı seyirli mermi                                 15                               -

      d) Ciltaltında saçma taneleri                                  15                               -

      e) Kesici alet yarası

                  ı ) Basit kesici alet yarası                7                                 -

                  ıı ) Kasla birlikte deri lezyonu          15                               -

      f) Yanık

                  ı ) 1. derece yanık                             7                                 -

                  ıı ) 2. derece yanık               

                              -Lokal                         7                                 -

                              -Geniş                                    15                               +

                  ııı) 3. derece yanık

                              -Lokal                         10                               -

                              -Geniş                                    25                               +

                  ıv) Kömürleşme                               

                              -Lokal                         15                               -

                              -Geniş                                    45                               +

2- KAS GRUPLARININ YARALARI

      a) Liflere paralel yara 10 cm'ye kadar                  7-10                           -

      b) Liflere dikey yara 5 cm'den fazla                       15                               -

      c) Tendon

                  ı ) Basit kopma                                 15                               -

                  ıı) Bileşik kopma                              25                               -

3- BAŞ BÖLGESİ

      a) Kranial kemiklerde kırık, çatlak              25                               +

      b) Travmatik beyin semptomları                 45                               +

      c) Burun kemiği;

                  ı ) Uç bölge çatlak ve kırığı              10                               -

                  ıı) Gövde çatlak ve kırığı                   15                               -

      d) Kulak

                  ı ) Kepçe ve meme kesiği               10                               -

                  ıı) Kepçe total kopuk                        15                               -

                  ııı) Travmatik kulak zarı delinmesi   15                               -

      e) Maksilla, mandibula, zigomatik kemik;

                  ı ) Ayrıksız çatlak                               10                               -

                  ıı) Kırık                                    25                               -

      f) Dişler

                  ı ) 1-3 adet ön veya yan kesici

                   kaybı                                     10                               -

                  ıı) 2-3 adet azı dişi kaybı                  15                               -

4- TORAKS BÖLGESİ

      a) Klavikula

                  ı ) Kırık, çıkık                          15                               -

                  ıı) Kırık+Akciğer lezyonu                  25                               +

      b) Sternum

                  ı ) Çatlak                                            10                               -

                  ıı) Kırık                                    15                               -

                  ııı) Kırık+organ lezyonu                     45                               +

      c) Kosta

                  ı ) 1-2 adet kırık                                 15                               -

                  ıı) 3 veya daha fazla kırık                 25                               -

                  ııı) Kırık+organ lezyonu                     25                               +

      d) Cilt altı amfizemi                                      25                               +

      e) Pnömotoraks                                           25                               +

      f) Hemotoraks                                              25-45                         +

      g) Hemoperikardium                                   45                               +

      h) Skapula

                  ı ) Basit kırık                          15                               -

                  ıı) Ayrıklı kırık                          25                               -

5- ABDOMİNAL BÖLGE

      a) Organların bütünlüğünün bozulması                   25                               +

      b) Exp. laparotomi + organ lezyonu yok    15                               -

6- PELVİS KEMİKLERİ

      a) İlium, iskion veya pubis kemiği             

                  ı ) Basit kırık                          15                               -

                  ıı) Ayrıklı kırık                          25                               -

7- OMURGA KEMİKLERİ

      a) Spina ve korpusta

                  ı ) Basit kırık                          15                               -

                  ıı) Çökme kırığı                                  25                               -

                  ııı) Kırık + M. spinalis lezyonu          45                               +

8- EKSTREMİTELER

      a) Omuz çıkığı                                               15                               -

      b) Humerus

                  ı ) Basit kırık                          25                               -

                  ıı) Ayrıklı kırık                          45                               -

      c) Olecranon                                     25                               -

      d) Radius ve ulnanın

                  ı ) Basit kırık                          15                               -

                  ıı) Ayrıklı kırık                          25                               -

                  ııı) Müşterek kırık                               25-45                         -

      e) El bilek kemikleri

                  ı ) Çıkık                                              10                               -

                  ıı) Basit kırık                           15                               -

                  ııı) Açık parçalı kırık               45                               -

      f) Metakarp kemikleri

                  ı ) Çıkık                                              10                               -

                  ıı) Basit kırık                           15                               -

                  ııı) Açık parçalı kırık               45                               -

      g) Falanks kemikleri

                  ı ) Kırık, çıkık                          10                               -

      h) Femur

                  ı ) Gövde çatlağı                               25                               -

                  ıı) Baş veya gövde kırığı                   90                               -

      ı) Patella kopma kırığı                                  15                               -

      j) Tibia

                  ı ) Basit kırık                          10                               -

                  ıı) Kırık                                    25                               -

                  ııı) Açık parçalı kırık               45                               -

      k) Tibia + fibula

                  ı ) Kapalı kırık                        45                               -

                  ıı) Açık kırık                            60                               -

      l) Ayak bilek kemikleri ve metatarslar                  

                  ı ) Basit kırık                          15                               -

                  ıı) Ayrıklı kırık                          25                               -

      m) Ayak parmak kemikleri

                  ı ) Kırık, çıkık                          10                               -

 

Her hakkı saklıdır. Abchukuk ©2001- 2004
Sayın; Dr. Ercüment AKSOY, Dr. Atınç ÇOLTU, Dr. Beyhan EGE, Dr. Gürsel GÜNAYDIN,
Dr. Mehmet Akif İNANICI, Dr. Hüseyin KARALİ, Dr. Mustafa KARAGÖZ,
Dr. Cemil ÖTKER ve Dr. Ali YEMİŞÇİGİL tarafından hazırlanan bu çalışma Türk Tabipler Birliğinden alınmıştır.